Garanti Koşul ve Şartları

GARANTİ KAPSAMINDAN ÇIKAN MADDELER

Satın almış olduğunuz ürünlerimizin kullanımları sırasında, aşağıdaki uyarıları dikkate almadan yapacağınız uygulamalar sonucunda oluşabilecek hasarlar ve zararlar ürün garantisini ortadan kaldıracaklardır.

 • Kullanım hatası sonucunda; yanan, renk değiştiren, kırılan ve taşıma esnasında düşürülerek zarar gören ürünler garanti kapsamı dışındadır.
 • Garanti kapsamında değerlendirilerek değiştirilecek ürünlerde, üretimden kalkan ürünler varsa muadili bir ürün ile tazmin edilir.
 • Tüketicilerin hatalı kullanımları sonucunda hasar görmüş ürünler, sözgelimi; derin çizikler, kesikler, aşırı ısıdan oluşan yanma ve kararmalar, düşürme sonucu kırılmalar, kimyevi madde etkisiyle oluşan renk değişiklikleri, fiziki tüm hasarlar garanti kapsamına girmezler.
 • Döküm tencere ve tavalar ev tipi kullanımlar için geliştirilmiştir. Aksi belirtilmedikçe de bu statüde işlem görmektedirler. Sanayi tipi üretimlerimizin dışında, geleneksel ev tipi tencere ve tavalarımızda ticari kullanımlar ya da olağan dışı kullanımlar sonucunda oluşabilecek hasarlar garanti kapsamında değerlendirilmezler.
 • Aşırı kireçli sularda kullanımlar sonucunda oluşabilecek lekelenmeler, ürünlerimizin üretim hatası değildir. Buna benzer çevresel etmenlerden dolayı oluşan negatif durumlar garanti kapsamına girmemektedir.

 

GARANTİ KAPSAMINDAKİ MADDELER

Garanti süresi, fatura tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

 • Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerek montaj hatalarından dolayı kusurlu olması halinde, hiçbir ücret talep etmeksizin yenisi ile değişimi yapılacaktır.
 • Tüketicinin değişim hakkını kullanmasına rağmen; servis sağlanamaması halinde, firmamızın düzenleyeceği raporla kusurun giderilmesinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda; tüketici malın ücretsiz olarak değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
 • Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanacak kusurlar garanti kapsamı dışındadır.
 • Firma tarafından kaşelenip imzalanmayan veya faturası bulunmayan garanti belgeleri geçersizdir.
 • Malın kusurlu olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesinde yer alan; sözleşmeden dönme, satış bedelinden indirim isteme, ücretsiz iadesini isteme, satılan malın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
 • Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir.