Gizlilik Politikası

Güncellenme Tarihi: 28.06.2021

Veri Sorumlusu : Ata Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“POT ART”)

Adres                 : Organize Sanayi Bölgesi 25.Cadde No:20, 26070 Odunpazarı/Eskişehir

İşbu Gizlilik Politikası (“Politika”), POT ART olarak veri sorumlusu sıfatıyla  www.potartkitchen.com (“İnternet Sitesi”) üzerinden siz değerli müşterilerimiz ve internet sitesi ziyaretçilerimizden topladığımız kişisel veriler kapsamında bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinize yönelik her türlü sorunuz için bizimle kvkk@potartkitchen.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

  1. Kişisel verilerinizin POT ART tarafından işlendiği amaç ve faaliyetler

POT ART, İnternet Sitesi üzerinden çeşitli amaçlarla kişisel veri toplayabilir. Bunlarla ilgili detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

a)     Üyelik Kaydının Oluşturulması

İlgili Kişisel Veriler

İsim, soyisim, e-posta, şifre (şifreleriniz enkripte edilerek saklanmakta olup, POT ART tarafından görüntülenememektedir)

Amaçlar

Üyelik kayıt işlemlerinin yürütülmesi, üye işlemlerinin yürütülmesi, müşteri ı̇lişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Hukuki Sebepler

KVKK 5 (2) (c) – Sözleşmenin kurulması ifasına bağlı olarak, KVKK 5 (2) (f) - Meşru menfaat

b)     İletişim Formunun Doldurulması/Canlı Destekten İletişime Geçilmesi

İlgili Kişisel Veriler

İsim-soy isim, e-posta ve mesaj içeriği, sipariş bilgileri

Amaçlar

Müşterilerle ve İnternet Sitesi ziyaretçileri ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi,  müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

KKVKK 5 (2) (f) - Meşru menfaat

c)     Sipariş Verilmesi

İlgili Kişisel Veriler

isim, soyisim, e-posta, sipariş notu, teslimat adresi, fatura bilgileri (teslimat bilgilerinden farklıysa), ödeme bilgileri (ödeme yöntemi, ödeme tutarı)

Amaçlar

Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

KVKK 5 (2) c – Sözleşmenin kurulması ifasına bağlı olarak, KVKK 5 (2) (f) - Meşru menfaat

d)     POT ART Bültenine Üye Olunması

İlgili Kişisel Veriler

E-posta

Amaçlar

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

KVKK 5 (1) – Açık rızanıza bağlı olarak (İzninizi dilediğiniz zaman Bülten e-postalarının sonunda yer alan ayrıl butonuna tıklayarak geri çekebilirsiniz.)

e)     Kişisel verilerinizin otomatik olarak İnternet Sitesi’ni ziyaretinizle birlikte toplanması

İlgili Kişisel Veriler

IP adresi, log kayıt bilgileri

Amaçlar

Faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

KVKK 5 (2) (ç) – POT ART’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, KVKK 5 (2) (f) - Meşru menfaat

 

  1. Kişisel verilerinizin üçüncü taraflarla paylaşılması

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan yurtiçi ve yurtdışındaki taraflara, belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.

  1. İş Ortakları & Tedarikçiler (Yurtiçi – Yurtdışı)

POT ART müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili tedarikçilerden destek almak, finans ve muhasebe işlerini yürütmek, iş ortakları ve tedarikçi ilişkilerini yönetmek, müşteri sipariş işlemlerini yürütmek, sipariş teslimat bilgisi süreçleri yürütmek ve tanıtım/pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi (izninize bağlı olmak kaydıyla)

  1. Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar (Yurtiçi)

Yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi vermek, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirmek, hukuki süreçleri yürütmek ve faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek.

  1. Kart bilgilerinizin ve kişisel verilerinizin güvenliği

POT ART, İnternet Sitesi’nden alışveriş yapan banka/kredi kartı sahiplerinin güvenliğine büyük önem vermektedir. Bu kapsamda, yasal mevzuata uygun olarak kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır.

Ödeme altyapısı İyzico tarafından sağlanmaktadır. Müşteriler, POT ART tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul etmektedir.

Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimata bağlı olarak kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır.

Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir şekilde bu bilgiyi internet sitemiz üzerinden elde etmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği ödeme altyapısı sağlayıcımız İyzico tarafından kredi kartları dolandırıcılığına karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi güçleşecektir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması güç bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.  

  1. Üçüncü taraf internet siteleri ve uygulamalar

POT ART,  İnternet Sitesi dâhilinde başka sitelere linkler içerebilir. POT ART, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. İnternet Sitesi’nde yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İşbu sözleşmedeki Politika hükümleri, sadece POT ART kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf internet sitelerinin uygulamalarını ve hükümlerini kapsamamaktadır. 

  1. İstisnai Haller

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde POT ART, işbu "Politika" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2.POT ART kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. 

POT ART, işbu "Politika" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Politika hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

  1. Kişisel verilerinize yönelik haklarınız

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun ilgili kişi (kişisel veri sahipleri) haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre POT ART’ın “Organize Sanayi Bölgesi 25.Cadde No:20, 26070 Odunpazarı/Eskişehir” adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden kvkk@potartkitchen.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

  1. Politikanın değiştirilmesi/güncellenmesi

POT ART, işbu "Politika" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Politika hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.